SIMON SAVŠEK

SIMON SAVŠEK

EKONOMISTA | EIB | LUKSEMBURG
enterprise survey

O govorniku

Simon Savšek je 2009. godine diplomirao sa odličnim uspehom na Poslovno-ekonomskoj školi u Ljubljani. Po završetku magistarskih studija na Evropskom univerzitetskom institutu u Firenci, Banka Slovenije ga je angažovala kao ekonomistu u Odeljenju za analize i istraživanja. Istovremeno je upisao i doktorski studij ekonomije na Ekonomskom fakultetu. Doktorirao je 2019. godine.

Od 2014. do 2017. radio je u Evropskoj centralnoj banci, a potom se pridružio Evropskoj investicionoj banci u Luksemburgu kao ekonomista, odgovoran za mnoge zemlje, uključujući i Srbiju. Objavio je nekoliko istraživačkih članaka, uključujući međunarodne časopise.

Njegovo ključno istraživanje se fokusira na uticaj institucionalne rigidnosti i finansijskih šokova na tržišta rada, o kojima govori na brojnim nacionalnim i međunarodnim konferencijama.

Agenda