Nenad Savić

Nenad Savić

direktor | Nova commodities
Energija – Bolja kontrola troškova, uređenije tržište & veća efikasnost

Nenad Savić je jedan od osnivača Nova Commodities d.o.o, kompanije koja se bavi snabdevanjem i prekograničnom trgovinom električnom energijom.

Nova Commodities d.o.o. je među prvim privatnim kompanijama koja su isporučile električnu energiju krajnjim kupcima na distributivnoj mreži u Srbiji, kada je zakonom to postalo moguće u januaru 2014. godine.

Od tada, portfolio potrošača Nova Commodities d.o.o. je rastao i uključuje klijente u papirnoj, prehrambenoj, bankarskoj i drugim industrijama.

Pored snabdevanja električnom energijom u Srbiji, Nova Commodities prekogranicčno trguje na berzama i sa partnerima u Mađarskoj, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Albaniji, na Kosovu i u Crnoj Gori.

Agenda