MARKO ČADEŽ

MARKO ČADEŽ

PREDSEDNIK | PRIVREDNA KOMORA SRBIJE
Energija – Bolja kontrola troškova, uređenije tržište & veća efikasnost

Marko Čadež je najmlađi predsednik Privredne komore Srbije (PKS) u njenoj istoriji. Nedavno je na zasedanju Generalne skupštine Evrokomore, ponovo izabran za člana Borda direktora najveće evropske poslovne asocijacije koja predstavlja 20 miliona kompanija i okuplja 45 nacionalnih i 1.700 regionalnih i lokalnih komora. Čadežu, koji kopredsedava Odboru za zajedničko tržište i vodi Digitalnu mrežu Evrokomore, to je treći jednogodišnji mandat u najvišem rukovodstvu Evrokomore u kome predstavlja komore iz zemalja koje nisu članice EU.

Inače, školovao se u Nemačkoj, gde je 2001. diplomirao na Akademiji za marketinške komunikacije u Frankfurtu. Od 2003. do dolaska u Privrednu komoru Srbije, radio je u Ambasadi Nemačke u Beogradu – gotovo deceniju kao portparol Ambasade. Bio je i koordinator nemačke medijske kuće Deutsche Welle za Srbiju i Crnu Goru i koordinator programa i savetnik za politička pitanja i komunikacije pri Fondaciji Konrad Adenauer u Beogradu. Govori nemački i engleski.


PKS

Privredna komora Srbije (PKS) je zakonom definisana organizacija provrednih subjekata. Sa tradicijom dužom od 160 godina, PKS okuplja provredu Srbije u jedinstven system, sektorski I regionlano. Članovi PKS-a su provredna društva, grupisana u sektore poljoprivrede, industrije I usluga, koji se uže grupišu u 19 granskih udruženja. U okviru mreže od 16 regionalnih privrednih komora i komore glavnog grada, omogućuje se stručna podrška i efikasno zastupanje interesa privrede po regionima.

Agenda